E-Shop

Yatırımcı İlişkileri

Şirket Bilgileri

Kuruluş Bilgileri

 • Ünvan

  Koleksiyon Mobilya Sanayi Anonim Şirketi

 • Kuruluş

  18.8.1998

 • Merkez

  Cumhuriyet Mahallesi Hacıosmanbayırı Cad No:25 Sarıyer / İstanbul

 • Ticaret Sicil No

  İstanbul / 401250

 • Mersis

  0575009002300012

 • Vergi Dairesi

  Yenikapı

 • Vergi No

  575 009 0023

 • Bağımsız Denetçi

  Eren Bağımsız Denetim A.Ş.

 • Sermaye

  431.419.816

Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Mehmet Koray MALHAN

  Yönetim Kurulu Başkanı

 • Doruk MALHAN

  Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 • Meral Kurdaş

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • Seyfettin GÜRBÜZ

  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 • Alev DUMANLI

  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KLSYN Mevcut Ortaklık Yapısı

Grup A Grup B TOPLAM %
Faruk MALHAN 1.004.697 8.640.402 9.645.099 2.24%
Mehmet Koray MALHAN 15.959.668 137.253.150 153.212.818 35.51%
Ayşe MALHAN 15.959.668 137.253.150 153.212.818 35.51%
Doruk MALHAN 780.638 6.713.491 7.494.129 1.74%
Halka Arz 0 0 107.854.952 25.00%
Toplam 33.704.671 289.860.193 431.419.816 100%

Politikalar

Global pazarda rekabet etmeyi, müşterileri tarafından tercih ve tavsiye edilmeyi hedefleyen KOLEKSİYON; tüm süreçlerinde doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, enerjinin verimli kullanılmasını, insan kaynağımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını ilke olarak benimsemiştir. Koleksiyon Mobilya Entegre Yönetim Sistemleri; ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ve ISO/IEC 27001 standartlarını kapsamakta olup, Koleksiyon Yönetim Sistemleri Entegre Politikası’nın temel değerlerini aşağıda belirtildiği şekilde oluşturmuştur.

 • Müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek ve uygun çözümler üretmek,
 • Kaliteyi beklentinin üstünde ürünler ve hizmetler bütünü olarak görüp, farklılaşmak,
 • Her türlü müşteri geri bildirimi ve kurumsal kaynaklardan gelen bildirimler için, alt yapısını ve insan kaynaklarını kullanarak; erişilebilir, cevap verebilir, müşteri odaklı, şeffaf, objektif bir yaklaşımla şikâyetleri ele almak,
 • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplumun memnuniyetini hedefleyerek, sürekli ve etkin iletişim içinde olmak,
 • Kârlılık, verimlilik ve etkinlik üzerine kurulu süreçlerimizi ve Entegre Yönetim Sistemimizin düzenli denetim ve gözden geçirmelerle performansını sürekli iyileştirmek,
 • Ürün ve süreçleri tasarlarken, insan sağlığına ve çevreye en az zararlı, çevre dostu/geri dönüşümlü malzemeleri ve enerji verimli teknolojileri kullanma çabasında olmak,
 • Proseslerimizde, tasarım aşamasından itibaren enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetleri kullanmak, enerji tüketimini azaltıcı projeler geliştirmek ve alternatif kaynaklar araştırarak enerji verimliliğini arttırmak,
 • Atıklarımızın kaynağında azaltılması, ayrıştırılması ve kirliliğin önlenmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak, geri kazanılması mümkün olan atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlamak, geri kazanımın mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili mevzuatlara uygun olarak atıkları bertaraf etmek,
 • Ülke ve kuruluş kaynakları ile doğal kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
 • Ürün, süreç ve bilgi varlıklarımızda çevre, enerji, iş sağlığı güvenliği ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri açısından risk değerlendirmesi yaparak; ürüne, çevreye, çalışanımıza ve bilgi varlıklarımıza olan etkilerimizi önceden tespit etmek, olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek risk yönetimi çalışmaları yapmak,
 • Faaliyetlerimizde, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açacak tehlikeleri kaynağında saptayıp, riskleri yönetmek,
 • Kritik iş süreçlerimizin sürekliliğini sağlamak üzere iş sürekliliği süreçlerini ve planlarını geliştirmek ve sürdürmek,
 • Kurumsal bilgi varlıklarımızı gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine uygun olacak şekilde korumak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Belirlediğimiz bilgi güvenliği kontrol hedeflerimizi düzenli denetim ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmek,
 • Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurmak ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri almak,
 • İnsan kaynaklarımızın eğitimlerle, politikamızın bilincine sahip olmasını, sürekli gelişimini ve katılımcı olmasını sağlamak,
 • Sahip olduğumuz Yönetim Sistemleri şartlarını, yerel ve ulusal mevzuatı, standartları, ve diğer uygunluk yükümlülüklerini minimum standartlar olarak kabul ederek mobilya sektöründe örnek ve önder kuruluş olmak.
 • Yönetim, bu şartların gerçekleştirilmesini ve tüm çalışanların katılımını sağlayacağını taahhüt eder.

Global pazarda rekabet etmeyi, müşterileri tarafından tercih ve tavsiye edilmeyi hedefleyen KOLEKSİYON; tüm süreçlerinde doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, enerjinin verimli kullanılmasını, insan kaynağımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını ilke olarak benimsemiştir. Koleksiyon Mobilya Entegre Yönetim Sistemleri; ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ve ISO/IEC 27001 standartlarını kapsamakta olup, Koleksiyon Yönetim Sistemleri Entegre Politikası’nın temel değerlerini aşağıda belirtildiği şekilde oluşturmuştur.

 • Bağış Yardım Politikası (PDF İndir)
  Pdf İndir
 • Bilgilendirme Politikası (PDF İndir)
  Pdf İndir
 • İnsan Kaynakları Politikası (PDF İndir)
  Pdf İndir
 • Kar Dağıtım Politikası (PDF İndir)
  Pdf İndir
 • Ücretlendirme Politikası (PDF İndir)
  Pdf İndir
Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim Halka Arz Fiyatinin Belirlenmesinde Esas Alinan Varsayimlara Iliskin Degerlendirme Raporu - VI

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Komiteleri

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu -I

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu -II

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu -III

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu -IV

Halka Arz Fiyatinin Belirlenmesinde Esas Alinan Varsayimlara Iliskin Degerlendirme Raporu -V

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsaysayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu -VI

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsaysayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu -VII

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsaysayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu -VIII

Fonun Kullanımına İlişkin Rapor- I

KLSYN Fonun Kullanımına İlişkin Rapor-II

Finansal Tablolar

2023

Koleksiyon Mobilya A.S. Faaliyet Raporu 2023-1

Koleksiyon Mobilya A.S. Bagimsiz Denetci Raporu 2023-1

Koleksiyon Mobilya A.S. Bağımsız Denetçi Raporu 2023-2

Koleksiyon Mobilya A.S. Bağımsız Denetçi Raporu 2023-3

Koleksiyon Mobilya A.S. Faaliyet Raporu 2023-2

Koleksiyon Mobilya A.S. Faaliyet Raporu 2023-3

2022

Koleksiyon Mobilya A.S. Yatırımcı Sunumu 2022

Koleksiyon Mobilya A.S. Faaliyet Raporu 2022

Koleksiyon Mobilya A.S. Bagimsiz Denetci Raporu 2022

Koleksiyon Mobilya A.Ş. Bağımsız Denetçi Raporu 2022-3

Koleksiyon Mobilya A.Ş. Faaliyet Raporu 2022-3

Koleksiyon Mobilya A.Ş. Bağımsız Denetçi Raporu 2022-2

Koleksiyon Mobilya A.Ş. Faaliyet Raporu 2022-2

Koleksiyon Mobilya A.Ş. Bağımsız Denetçi Raporu 2022-1

Koleksiyon Mobilya A.S. Faaliyet Raporu 2022-1

2021

Koleksiyon Mobilya A.Ş. Faaliyet Raporu 2021

Koleksiyon Mobilya A.Ş. Bağımsız Denetçi Raporu 2021

Koleksiyon Mobilya A.Ş. Faaliyet Raporu 2021

Genel Kurullar

2021

İlan Metni

Bilgilendirme Dokümanı

Vekaletname

Kar Dağıtım Tablosu

Kar Dağıtım Politikası

Bağış ve Yardım Politikası

Ücretlendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

Genel Kurul İç Yönergesi

2021 Olağan GK Hazirun Cetveli 18.05.2022

2021 Yılı Olağan GK Tutanağı 18.05.2022

2022

Hazirun Cetveli

İlan Metni

Toplantı Tutanağı

Vekaletname

Kar Dağıtım Tablosu

Bilgilendirme Dokümanı

 • Şirket

  Koleksiyon Mobilya Sanayi Anonim Şirketi

 • Konsorsiyum Lideri

  OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 • Borsa Kodu/Ticker

  KLSYN

 • Aracılık Yöntemi

  En İyi Gayret Aracılığı

 • Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

  337.046.732 TL nominal

 • Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

  431.419.816 TL nominal

 • Halka Arz Miktarı ve Türü

  94.373.084 TL nominal (Sermaye Artışı)

  13.481.868 TL nominal (Ortak Satışı)

  Toplam 107.854.952 TL nominal

 • Halka arz Büyüklüğü

  156.389.680,40 TL

 • Halka Açıklık Oranı

  25%

 • Halka Arz Fiyatı

  1,45 TL

 • Halka Arz Tarihleri

  24-25 Şubat 2022

 • Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

  Sabit Fiyat ile Talep Toplama

 • Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı

  Ana Pazar

 • Tahsisatlar

  21.570.990 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%20)

  32.356.486 TL Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar (%30)

 • Taahhütler

  Şirket, Halka Arz Edilecek Paylar’ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren, 6 (altı) ay süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, Halka Arz Edilecek Paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve yönetim kontrolüne sahip olunan herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasının sağlanacağını taahhüt etmiştir.

  Halka Arz Eden Pay Sahipleri (Faruk Malhan, Mehmet Koray Malhan, Doruk Malhan ve Ayşe Malhan) Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıktan itibaren 6 (altı) ay süreyle, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağını taahhüt etmiştir.

  Halka Arz Eden Pay Sahipleri, Faruk Malhan, Mehmet Koray Malhan, Doruk Malhan ve Ayşe Malhan, SPK’nın VII-128.1. sayılı Pay Tebliği’nin 8’inci maddesi uyarınca, Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle (i) halka arz sonrasında Borsa’dan aldıkları paylar hariç olmak üzere, Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa İstanbul’da satmayacaklarını, (ii) bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyeceğini taahhüt etmişlerdir.

 • Fiyat İstikrarı

  Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemleri Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nin sahip olduğu 13.481.868 TL nominal değerli 13.481.868 adet B Grubu payın satışından elde edilen gelirin tamamı kullanılarak gerçekleştirilecektir.

 • Halka Arz Konsorsiyum Üyeleri
  Görüntüle
 • Koleksiyon Mobilya İzahname
  Görüntüle
 • Fiyat Tespit Raporu
  Görüntüle
 • Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor
  Görüntüle
 • Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
  Görüntüle
 • EK 1 – Esas Sözleşme
  Görüntüle
 • EK-2 Koleksiyon Mobilya 30.09.2021 Bağımsız Denetim Raporu
  Görüntüle
 • EK-3 Eren Bağımsız Denetim A.Ş Bağımsız Beyanı
  Görüntüle
 • EK-4A İnvest Gayrimenkul Değerleme A.Ş Bağımsız Beyanı
  Görüntüle
 • EK-4B Asal Gayrimenkul Değerleme A.Ş Bağımsız Beyanı
  Görüntüle
 • EK-5 GSU Bağımsız Hukukçu Raporu
  Görüntüle
 • EK-6 Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Makine ve Teçhizat Değerleme Raporu
  Görüntüle
 • EK-7A İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Sarıyer
  Görüntüle
 • EK-7B İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Tekirdağ
  Görüntüle