E-Shop

İnsan Kaynakları

Akıllı, yaratıcı ve müşteri bilinci yüksek bir organizasyon oluşturarak, en önemli kaynağımız olan insan kaynağımız aracılığıyla sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlıyoruz.

Koleksiyon ekibine katılmak ister misiniz?

 • Misyonumuz

  İnsan Kaynakları uygulamaları ile akıllı, yaratıcı ve müşteri bilinci yüksek bir organizasyon oluşturarak, en önemli kaynağımız olan insan kaynağımız aracılığıyla sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlamak.

     

  Vizyonumuz

  Kalıcı ve sürdürülebilir başarı için; bilgi odaklı, nitelikli, değişime açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen kalifiye insan kaynağı gücünü yaratarak en çok tercih edilen şirket olmak.

 • • Sektörü ve Pazar dinamiklerini en iyi bilen ve yöneten benzersiz bir organizayon yaratmak,

  • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü Koleksiyon bünyesine kazandırmak,

  • Değerlerimizi paylaşan, doğru işgücünü Topluluğa kazandırmak,

  • Potansiyel insan kaynağını kazandırmak ve geleceğe hazırlamak,

  • Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarımıza daima en iyiyi sunmak,

  • Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,

  • Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak,

  • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak.

 • Organizasyon Yetkinlik Gelişimi

  Organizasyon Yetkinlik Gelişimi

  Çalışanlarımızın yetkinlik gelişimini İK süreçlerimiz ile sağlamak.

  Seçme ve Değerlendirme

  Seçme ve Değerlendirme

  “Doğru İşe Doğru İnsan” stratejisini uygulamak. Norm kadrolara uygun iç ve dış kaynaklı atamalar yapmak ve işe uyum sürecini yönetmek. Değerlerimizi ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, seçme ve değerlendirme sürecini işletmek.

  Eğitim Kişisel Gelişim

  Eğitim Kişisel Gelişim

  Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine imkan sağlayacak plan ve programları eğitimler ile desteklemek. Çalışanlarımızın işlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için ihtiyaçları olan eğitim ve gelişim fırsatları sunmak .

  Yetenek Yönetimi

  Yetenek Yönetimi

  Yetenek havuzu oluşturarak potansiyel liderlerleri belirlemek, yönlendirmek ve geliştirmek.

  Performans Yönetimi

  Performans Yönetimi

  Şirketimizin vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflere ulaşılmasında en önemli rolü üstlenen çalışanlarımızın performanslarını objektif bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak, potansiyellerini ortaya çıkarabilmek ve insan kaynağımızı geliştirmek.

  Ücretlendirme ve Ödüllendirme

  Ücretlendirme ve Ödüllendirme

  Ücret ve ödülleri çalışanların performanslarına göre; içerde adil, dışarıda rekabetçi bir ücret yapısı içinde uygulamak.

  İşte Sağlık ve Güvenlik

  İşte Sağlık ve Güvenlik

  Çalışanlarımızın ergonomik, hijyenik ve iş güvenliği önlemlerinin alındığı bir ortam içinde çalışmalarını sağlamak. Sağlık ve güvenlik risklerini yönetebilmek ve oluşması muhtemel kazaları önlemeye yönelik düzenlemeler yapmak, çalışanlarımızın, daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlayacak önlemler almak.

  İnsan Kaynakları Sistemleri ve Bilgi Yönetimi

  İnsan Kaynakları Sistemleri ve Bilgi Yönetimi

  İK uygulamalarının takibi ve çalışanlarımızın kişisel/özlük bilgilerinin korunması için gerekli bilgi sistemlerini elektronik yönetmek.

  Staj Olanakları

  Staj Olanakları

  Her yıl lise ve üniversite öğrencilerine, kurumumuzda deneyim kazanma imkanı vererek, onların fikirleri ile gelişmek.

 • Açık Pozisyonlar

  Koleksiyon ekibine katılmak ister misiniz?

  Pozisyon Bölüm Lokasyon
  Pozisyon Bolum İstanbul (Uzak) Başvuru Yap
  Genel Başvuru Mühendislik Tekirdağ Başvuru Yap

Genel Başvuru

Kişisel Bilgiler

Ön Yazı Metni

Özgeçmiş Ekleme

Yüklemek için tıklayınız or drag and drop

Başvurunuz alındı. Teşekkürler

Başvurunuz gönderilirken bir hata oluştu.